Comunicat de presă Proiect EU finalizat

 

DOTAREA FIRMEI CU ACTIVE TANGIBILE

Denumirea Beneficiarului: RATIO TERM SRL
Titlu proiect: DOTAREA FIRMEI CU ACTIVE TANGIBILE
Cod SMIS 2014+: 107290

RATIO TERM SRL , cu sediul în localitatea Municipiul Satu Mare , str. Corvinilor, nr. 25, Ap 5, județul Satu Mare, derulează începând cu data de
23.05.2018 proiectul intitulat: “Dotarea firmei cu active tangibile ” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin REGIO - Programul
Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare nr. 2113/23.05.2018 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020 și Organismul Intermediar
Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Codul MySMIS: 107290

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii economice a firmei, consolidarea firmei pe piata lucrarilor de instalatii termice si sanitare

Obiectivele specifice proiectului sunt:

- cresterea numarului mediu de salariati la 13 pana la finalizarea proiectului
- cresterea cifrei de afaceri cu minim 5 % fata de cifra de afaceri inregistrata in exercitiul financiar anterior
- cresterea numarului de active a societatii

Beneficiarii directi ai proiectului, asupra carora se va reflecta impactul imediat al implementarii proiectului:

- firma datorita cresterii competitivitatii economice, cresterea veniturilor acesteia si îmbunatatirea imaginii pe piata
- angajatii actuali ai firmei +5 persoane noi angajate Totodata cresterea cifrei de afaceri se va reflecta si în cresterea veniturilor salariale ale
angajatilor.
- clientii firmei datorita câstigarii încrederii acestora, satisfacerea cerintelor si asteptarilor lor prin servicii ce corespund din punct de vedere calitativ

Beneficiarii indirecti ai proiectului vor fi:

- furnizorii firmei- urmare a cresterii cifrei de afaceri va creste si cererea societatii pentru materiale si stoc de marfa
- comunitatea locala respectiv regiunea datorita cresterii gradului de ocupare a zonei. Implementarea proiectului a generat 5 noi locuri de munca si
mentinerea acestora pe o perioada minima de 3 ani de la finalizarea proiectului.Astfel proiectul duce la cresterea numarului salariatilor din zona,
reducerea somajului, cresterea conditiilor de viata si dezvoltare economica.
- Autoritatile locale datorita scaderii presiunii financiare privind asistenta sociala oferita persoanelor fara venituri. Iar datorita cresterii cifrei de
afaceri vor creste si taxele si impozitele datorate de catre societate implicit vor creste veniturile colectate de catre autoritati.
- Cresterea competitivitatii companiei si a produselor acesteia va genera cresterea potentialului economic al zonei

Proiectul a fost implementat in Municipiul Satu Mare str Careiului nr 164, județul Satu Mare
Perioada de implementare a proiectului a fost de 56 de luni, respectiv intre data de 01.08.2016 si data 31.03.2021

Valoarea totală a proiectului a fost de 1 016 046,49 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 677249,99 lei din care valoarea eligibilă
nerambursabilă din FEDR 575662,49 lei și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 101587,50 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului,  Regio | Facebook
 

RATIO TERM SRL
Tel: 0745 385 786, e-mail: comenzi@ratioterm.ro